ترجمه انواع گواهی

30,000 تومان755,000 تومان

شناسه محصول: نامعلوم دسته:

ترجمه انواع گواهی

دارالترجمه رسمی تر خدمات ترجمه رسمی انواع گواهی یا سپرده بانکی را ارائه می دهد. در اهواز و سایر شهرستان ها می توانید به راحتی از این خدمات استفاده کنید.

انواع گواهی سپرده که به عنوان گواهی سرمایه گذاری نیز شناخته می شود، یکی از ابزارهای مالی است که می توان از آن برای جذب سرمایه کوتاه مدت از سرمایه گذاران استفاده کرد.

بر اساس تعاریف کنونی، گواهی سپرده نوعی سند است که توسط مؤسسه سپرده گذاری به مبلغ معینی از وجوه سپرده شده نزد آن صادر می شود. این گواهی معمولاً توسط بانک صادر و توزیع می شود و بانک نیز اصل مبلغ سپرده و سود پرداختی را تضمین می کند.

ویژگی خاص فیش های سپرده گذاری این است که دارای تاریخ انقضا و نرخ سود ثابت هستند. سرمایه گذاری در قالب گواهی سپرده دو مزیت برای سرمایه گذار دارد.

اول اینکه سرمایه گذار می تواند بازده سرمایه مورد نیاز را به طور دقیق محاسبه کند، مزیت دیگر این است که تاریخ سررسید سرمایه و سود گواهی مشخص است.

سررسید اوراق سپرده بانکی حداقل هفت روز و حداکثر پنج سال است، سپرده گذاران به صورت دوره ای ماهانه یا سه ماهه سود فیش سپرده را دریافت می کنند.

برخی از مهم ترین ویژگی های ترجمه رسمی گواهی ها عبارتند از:

هزینه ترجمه انواع گواهی

 ترجمه رسمی مدارک توسط مترجم بر اساس نرخنامه قابل اجرا در قوه قضاییه محاسبه می شود. این فهرست قیمت سالی یک بار توسط موسسه مترجمین حقوقی منتشر می شود و معیاری برای تعیین هزینه ترجمه رسمی است.

اگر بنا بر هر دلیلی، شخص احتیاج به ترجمه رسمی انواع گواهی سپرده ی بانکی داشته باشد، بایستی امضا و مهر تایید بانک صادر کننده گواهی سپرده خود را بگیرد.

پس از اخذ مهر از بانک مورد نظر، ترجمه رسمی این مدرک به وسیله ی وزارت دادگستری و امور خارجه تایید می شود. در پایان شخص می تواند برای ترجمه رسمی انواع گواهی سپرده بانکی به دارالترجمه های رسمی سراسر کشور مراجعه نماید.

ترجمه رسمی انواع گواهی و سپرده های بانکی

گواهی سپرده به دو دسته گواهی سپرده عمومی و خاص تقسیم می شود.

و گواهی سپرده عمومی نوعی سپرده است که در بانک با مدت معین افتتاح می شود و بانک در ازای آن گواهی با نام واحد صادر می کند. گواهی سپرده ویژه نوعی سپرده است که بانک به منظور تأمین مالی خدمات جدید سودآور، تولیدی، پروژه‌های عمرانی و گسترش و تکمیل پروژه‌های موجود و سررسید افتتاح می کند و به صورت افتتاحیه برای سپرده گذاری تعیین می شود.

در دسته ای دیگر ترجمه انواع گواهی سپرده به قابل تبدیل و غیر قابل تبدیل تقسیم می شوند. در صورتی که گواهی سپرده قابل انتقال باشد، دارنده گواهی می تواند آن را قبل از سررسید در بازارهای ثانویه بفروشد.

همین امر باعث شد که این نوع قبض سپرده نقدینگی بالایی داشته باشد و صاحب آن در مواقعی که نیاز به پول داشته باشد می تواند به سرعت آن را بفروشد.

از سوی دیگر، دارندگان گواهی های تغییرناپذیر نمی توانند این گواهی ها را در بازارهای ثانویه بفروشند. و اگر صاحب این نوع گواهی نیاز به پول داشته باشد، تنها می تواند به موسسه صادرکننده گواهی مراجعه کرده و با پرداخت جریمه سپرده خود را نقد کند.

خدمات ترجمه انواع گواهی در شهر های خوزستان

ترجمه انواع گواهی در:

منبع